Inschrijvingen

Op zoek naar een warme school? 

Wij varen samen naar een mooie toekomst! 
Op afspraak kan je een bezoek brengen aan onze school. 
Samen met je gezin kan je onze school leren kennen. 
Er is ook mogelijkheid om in te schrijven. 
Van peuter tot en met het zesde leerjaar kan je bij ons terecht! 

Inschrijven kan via: 

Bereken hier de instapdatum voor je kleuter! 

In de loop van het schooljaar 2023-2024 mogen de peuters/kleuters van geboortejaar 2021 voor de eerste keer naar school.  

 

Onze kleuterschool in een notendop. 

 • slaapklasje voor de instappers
 • warme school 
 • extra hulp van kinderverzorgster
 • inzet op zorg voor kinderen met een leerachterstand
 • inzet op zorg voor kinderen met ontwikkelvoorsprong
 • een polyvalente kleuterturnzaal
 • speelplaats met speeltoestel, zandbak, fietsparcours en groene kleuterspeeltuin
 • watergewenning 
 • kleuterturnen
 • digitale borden en Ipads in elke klas
 • informele gesprekken met de klasjuf bij het ophalen van de kleuters
 • regelmatig oudercontacten, ook met het oog op welbevinden en betrokkenheid
 • voor- en naschoolse opvang op school
 • veel aandacht voor taal, met onze verteltassen, Clavis klaslezen, de voorleesklas, samenwerking met de bib, ...
 • een prachtig kleuterfeest
 • theaterbezoekjes
 • kleuteryoga in de pandaruimte
 • aandacht voor een zachte overgang naar het eerste leerjaar 

Onze lagere school in een notendop. 

 • kwaliteitsvol onderwijs
 • wij bieden een sterke basis van normen en waarden, gekoppeld aan structuur 
 • mogelijkheid tot avondstudie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 • we werken steeds rond een jaarthema
 • aandacht voor de sociale vaardigheden van elk kind
 • themagerichte uitstappen 
 • extra zorg voor kinderen met leerachterstand
 • extra zorg voor kinderen met ontwikkelvoorsprong (STEM-projecten, plustaken, ...) 
 • veel aandacht voor taal, dit met niveaulezen, werken met buddies, samenwerking met de bib, een klas- en schoolbibliotheek, Clavis klaslezen, ... 
 • aparte speelplaatswerking voor 1-2-3 en 4-5-6, met voetbal- en basketbalveld, pingpongtafel, volkspelen, spelkoffers, rustige buitenklas, ...
 • wedstrijdjes, spel-o-theek en schoolbib over de middag
 • leerlingenparlement
 • 2-wekelijks zwemmen
 • sportweek 
 • typlessen op school