Inschrijvingen

 

Voor het schooljaar 2022-2023 is inschrijven momenteel nog steeds mogelijk. (2020°)

In de loop van het schooljaar 2023-2024 mogen de peuters/kleuters van geboortejaar 2021 voor de eerste keer naar school.  Voor dit nieuwe hoofdstuk in het leven van deze kinderen, willen we jullie graag informeren over het aanbod basisonderwijs in de gemeente Lichtervelde en de mogelijkheden om in te schrijven.

Wat voorziet het inschrijvingsdecreet?

Vanaf september tot aan het herfstverlof zullen de basisscholen de ouders van kinderen aanschrijven die reeds een broer en/of zus hebben op school. Deze leerlingen kunnen genieten van het voorrangsrecht tot inschrijving.  Dit betekent dat broer en/of zus eerst de kans krijgen om in te schrijven op school, voor andere nieuwe peuters/kleuters worden toegelaten.  Ook kinderen van personeelsleden van de eigen school kunnen van deze voorrangsregel genieten.

Als alle voorrangsgerechtigde kinderen de kans kregen om in te schrijven, worden de ouders van nieuwe peuters/kleuters terug aangeschreven.  In deze brief worden de open plaatsen in de scholen vermeld.  Hierbij worden ook de folders van de verschillende scholen opgestuurd.

Voorrangsregeling en startdatum van de inschrijvingen

De voorrangsgerechtigde kinderen (broers-zussen en eigen personeel) kunnen genieten van hun voorrang en inschrijven tussen 1 en 28 oktober 2022.  Tijdens de voorrangsperiode kan geen enkele leerling behorende tot die voorrangsgroepen worden geweigerd op basis van capaciteit.

Vanaf 1 maart 2023 zullen alle andere nieuwe kinderen voor schooljaar 2022-2023 kunnen inschrijven, alsook broers, zussen en kinderen van personeel die geen gebruik maakten van het voorrangsrecht.