Openingsuren

In de voormiddag beginnen de lessen om 8u30, de leerkrachten houden vanaf 8u15 toezicht. Wie vroeger komt, blijft in de voorschoolse opvang.

We eindigen om 11u40, om 11u45 verlaten de rijen de school. Op woensdag eindigen we om 12u05, om 12u10 verlaten de rijen de school.

In de namiddag beginnen de lessen weer om 13u10, de leerkrachten houden vanaf 12u55 toezicht. De lessen eindigen om 15u35 en om 15u40 verlaten de rijen de school. Wie niet onmiddellijk naar huis kan wordt opgevangen in de opvang of in de studie (lager).