Lichamelijke opvoeding kleuter

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen. Er kan slechts om zeer ernstige redenen vrijstelling van deze les gegeven worden. Dit kan enkel met een briefje de gymleerkracht kan een doktersbriefje vragen.

 

De turnkledij voor de kleuterschool bestaat uit: turnpantoffels voor het 2de en 3de kleuter mag. In de kleuterschool is spelen en bewegen heel belangrijk. Naast tal van bewegingsmomenten op de speelplaats en in de klas worden er wekelijks 2 lestijden bewegingsopvoeding georganiseerd onder leiding van de  (kleuter)onderwijzer(es) bewegingsopvoeding. Deze activiteit heeft plaats in de kleuterspeelzaal of bij goed weer buiten.

De derde kleuterklassen doen tijdens het derde trimester aan watergewenning.  Data en prijs worden meegedeeld via een briefje of  in het ‘heen-en-weer-schriftje’.