foto in de kijker
Verkeer op school 2020

Klaar voor de start !

Rode Neuzendag kleuter

Rode Neuzendag lager

Personeel

Heeft jouw peuter nog nood aan een middagdutje?
Dan kan hij of zij mee met de opvangmoekes naar het slaapklasje.
Klik voor meer info
.

Voor meer info over inschrijven op onze school:

Klik hier.

Niet te vergeten: woensdag = fruitdag!


Zorgvisie
 

“LEVEN”  vraagt  zorg.

KIJKEN MET JE HART ! “Echt zien , gaarne zien”…  doet leven.

                                                                                                      

Als zorgzame school besteden we aandacht aan de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg.Het totale kind AANVAARDEN en GRAAG ZIEN met zijn mogelijkheden en beperkingen en optimale kansen geven ozijn/haar grenzen te verleggen.

 

 

 

Het streefdoel van ons zorgbeleid is -  binnen onze mogelijkheden - inspelen  op de specifieke noden van elk kind. Dit steeds vertrekkende vanuit een brede basiszorg, waarbinnen de klasleerkracht de spilfiguur is. Vanuit die brede basiszorg kan een verhoogde- en/of uitgebreide zorg voortvloeien.

 

We hebben oog voor hun verscheidenheid en beschouwen elk kind als uniek.

 

Als zorgzaam team creëren we een positief en veilig leerklimaat, in een krachtige leer- en leefomgeving. We geloven in de blijvende groeikracht van elk kind. Kinderen weten: fouten maken mag.

 

Het team werkt handelingsgericht binnen een gedeelde visie op zorg, gebaseerd op de fasen van het zorgcontinuüm uit het zorgvademecum van het Katholiek onderwijs. Hierdoor ontstaat een meer duurzame manier van werken die gaat behoren tot de cultuur van de school.

 

Als team en als school blijven we kritisch in ons handelen. Daarom proberen we steeds op de hoogte te blijven van onderwijsontwikkelingen, ook op het vlak van zorg.

 

Met ons schoolteam proberen we elke dag opnieuw om de ’parel’ in elk kind te laten schitteren.

 

Als ouder kun je steeds met vragen en problemen terecht bij het zorgteam. Je kan persoonlijk langs komen op school of telefonisch een afspraak maken op het nummer 051-72.62.21

Of je kunt mailen naar:

 

Jeannique Windels: jeannique.windels@sint-rembert.be  (voor de kleuterafdeling)

Myriam Devoldere: myriam.devoldere@sint-rembert.be (voor de lagere afdeling)