foto in de kijker
Verkeer op school 2020

Klaar voor de start !

Rode Neuzendag kleuter

Rode Neuzendag lager

Personeel

Heeft jouw peuter nog nood aan een middagdutje?
Dan kan hij of zij mee met de opvangmoekes naar het slaapklasje.
Klik voor meer info
.

Voor meer info over inschrijven op onze school:

Klik hier.

Niet te vergeten: woensdag = fruitdag!


Bij ziekte
Is een kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is er steeds een medisch attest vereist.

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar  door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.