foto in de kijker

Klaar voor de start !

Rode Neuzendag kleuter

Rode Neuzendag lager

Personeel

Heeft jouw peuter nog nood aan een middagdutje?
Dan kan hij of zij mee met de opvangmoekes naar het slaapklasje.
Klik voor meer info
.

Voor meer info over inschrijven op onze school:

Klik hier.

Niet te vergeten: woensdag = fruitdag!

Medicatie op school

Een school is geen plaats voor zieke kinderen. Wij dienen dan ook geen medicatie toe. Koortswerende en pijnstillende medicatie kunnen wij dus niet geven aan uw kind.

Was uw kind ziek en moet het de behandeling verderzetten maar kan het alweer naar school. Graag dan onderstaand document invullen en meegeven in het agenda of heen-en-weer-schriftje.

Medicatie Formulier