foto in de kijker
Verkeer op school 2020

Klaar voor de start !

Rode Neuzendag kleuter

Rode Neuzendag lager

Personeel

Heeft jouw peuter nog nood aan een middagdutje?
Dan kan hij of zij mee met de opvangmoekes naar het slaapklasje.
Klik voor meer info
.

Voor meer info over inschrijven op onze school:

Klik hier.

Niet te vergeten: woensdag = fruitdag!


Kinderopvang
Voorschoolse opvang

’s Morgens is de school open vanaf 7 uur en is er (betalende) opvang voorzien in de opvangruimte of op de speelplaats. Vanaf 8u15 gaan gaan de leerlingen naar de speelplaats en is er toezicht door de leerkrachten.

Naschoolse opvang

Er is naschoolse opvang voorzien van 15u35  tot 17u45. De kleuters worden opgevangen in de opvang. Voor de kinderen van de lagere afdeling (tweede en derde graad) is er eerst een half uurtje studie voorzien, die gaat meestal door in de Vlotzaal. De kinderen van de eerste graad hebben vrije keuze tussen studie of opvang. De keuze gebeurt via een inschrijfformulier voor het volledige schooljaar.

De woensdagmiddag is er opvang van 12u05 tot 13u.

Voor de opvang betaalt men 1 euro per begonnen halfuur.
Hiervoor wordt een digitaal aanwezigheidssysteem gebruikt dat per begonnen halfuur ingevuld wordt.