foto in de kijker
Verkeer op school 2020

Klaar voor de start !

Rode Neuzendag kleuter

Rode Neuzendag lager

Personeel

Heeft jouw peuter nog nood aan een middagdutje?
Dan kan hij of zij mee met de opvangmoekes naar het slaapklasje.
Klik voor meer info
.

Voor meer info over inschrijven op onze school:

Klik hier.

Niet te vergeten: woensdag = fruitdag!


Lichamelijke opvoeding
De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod.  Alle kinderen moeten eraan deelnemen. Er kan slechts om zeer ernstige redenen vrijstelling van deze les gegeven worden.  Dit kan enkel met een briefje  de gymleerkracht kan een doktersbriefje vragen. 

De leerlingen van de lagere school krijgen wekelijks 2 uren lichamelijke opvoeding onder leiding van een bijzondere leerkracht.  Om de veertien dagen is er op maandagnamiddag zwemles. Deze wordt gegeven door de leerkrachten lichamelijke opvoeding, terwijl de kinderen ook onder toezicht zijn van de klassenleerkrachten.

De turnkledij voor de lagere afdeling bestaat uit: turnpantoffels of  liever nog sportschoenen, korte broek (donkerblauw van kleur), witte T-shirt met logo van de scholengroep.  Broek en T-shirt  worden bij het begin van het schooljaar vrijblijvend te koop aangeboden. Voor de aankoop ervan kan men terecht bij de turnlerares / turnleraar.
Tijdens de turnles dragen de leerlingen geen uurwerken en juwelen, een bril mag dan enkel gedragen worden op schriftelijk verzoek van de ouders.
Tijdens turn- en zwemles worden lange haren samengebonden.

De turnkledij voor de kleuterschool bestaat uit : turnpantoffels voor het 2de en 3de kleuter mag.
In de kleuterschool is spelen en bewegen heel belangrijk.  Naast tal van bewegingsmomenten  op de speelplaats en in de klas worden er wekelijks 2 lestijden bewegingsopvoeding georganiseerd onder leiding van de  (kleuter)onderwijzer(es) bewegingsopvoeding.  Deze activiteit heeft plaats in de kleuterspeelzaal of bij goed weer buiten.
De derde kleuterklassen doen tijdens het derde trimester aan watergewenning.  Data en prijs worden meegedeeld via een briefje of  in het ‘heen-en-weer-schriftje’ .