foto in de kijker
Verkeer op school 2020

Klaar voor de start !

Rode Neuzendag kleuter

Rode Neuzendag lager

Personeel

Heeft jouw peuter nog nood aan een middagdutje?
Dan kan hij of zij mee met de opvangmoekes naar het slaapklasje.
Klik voor meer info
.

Voor meer info over inschrijven op onze school:

Klik hier.

Niet te vergeten: woensdag = fruitdag!


Studietoelage
De studietoelage wordt vanaf het schooljaar 2019-2020 vervangen door schooltoeslag en worden geïntegreed in het groeipakket. De afdeling studietoelagen staat vanaf dan nog in voor de studietoelagen voor stdenten in het hoger onderwijs. Men moet vanaf dit schooljaar dus geen aanvraag meer indienen voor kinderen uit de basisschool.

De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal automatisch gebeuren via de uitbetaler van het groeipakket.