foto in de kijker




Verkeer op school 2020





Klaar voor de start !





Rode Neuzendag kleuter





Rode Neuzendag lager





Personeel





Heeft jouw peuter nog nood aan een middagdutje?
Dan kan hij of zij mee met de opvangmoekes naar het slaapklasje.
Klik voor meer info
.





Voor meer info over inschrijven op onze school:

Klik hier.





Niet te vergeten: woensdag = fruitdag!


Schoolinfo




Kies links het item waarover u meer informatie wenst.