foto in de kijker
Verkeer op school 2020

Klaar voor de start !

Rode Neuzendag kleuter

Rode Neuzendag lager

Personeel

Heeft jouw peuter nog nood aan een middagdutje?
Dan kan hij of zij mee met de opvangmoekes naar het slaapklasje.
Klik voor meer info
.

Voor meer info over inschrijven op onze school:

Klik hier.

Niet te vergeten: woensdag = fruitdag!


Kinderen en hun sociale talenten
Op school besteden we extra aandacht aan de sociale competentie van kinderen.

 

De methode Kinderen en hun sociale talenten bestaat uit een activiteitenmap met een rijke inhoud om de sociale vaardigheden van kinderen te ontwikkelen.

 

Sociale competentie gaat over hoe kinderen met elkaar en met zichzelf omgaan.  Ze leren dat ze niet mogen slaan als ze ruzie hebben , maar dat ze de ruzie ook op andere manieren kunnen oplossen. Ze leren ook om goed samen te werken  of hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen.

 

Al deze vaardigheden zijn belangrijk voor kinderen : ze zullen deze vaardigheden nodig hebben in de maatschappij.

 

Sociaal competent gedrag verwerven de kinderen niet zomaar uit zichzelf. Belangrijk is dat ze het gewenst gedrag waarnemen in hun omgeving.  Wij willen onze kinderen voldoende kansen bieden om zich dit gewenste gedrag eigen te maken.

 

De methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’ is opgebouwd volgens een sterke verticale leerlijn vanaf de 2de kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. De methode doorloopt acht gedragscategorieën.