foto in de kijker
Verkeer op school 2020

Klaar voor de start !

Rode Neuzendag kleuter

Rode Neuzendag lager

Personeel

Heeft jouw peuter nog nood aan een middagdutje?
Dan kan hij of zij mee met de opvangmoekes naar het slaapklasje.
Klik voor meer info
.

Voor meer info over inschrijven op onze school:

Klik hier.

Niet te vergeten: woensdag = fruitdag!


Co-teaching
Co-teaching is een werkvorm waarbij telkens twee leerkrachten in de klas zijn. Klasondersteuning is van groot belang, alsook het kunnen werken in deelgroepen. Tijdens co-teaching wordt de klas verdeeld in kleine groepen. In elk groepje wordt op hun specifieke noden en niveau gewerkt. Op die manier komen de kleuters véél meer aan bod en zijn de kleuters actiever betrokken bij het klasgebeuren. Ze kunnen al doende 

de nodige vaardigheden inoefenen en verwerken. Op die manier proberen we de kleuters net dat duwtje te geven om een stapje verder te geraken in hun ontwikkeling.

Co-teaching begint met de voorstelling van de deelgroepen. Er is afwisseling tussen geleide groepjes en zelfstandig werk.

Effecten:

Zowel leerkrachten als kleuters ervaren het co-teachen als erg positief.

Kleuters zijn zelfstandiger en helpen elkaar.

Werken op niveau in de verschillende groepjes.

Leerkrachten kunnen het niveau van het kind beter bepalen en erop in spelen.

Er is veel inoefening mogelijk.

Samen meten is meer weten!

Door doelmatig activiteiten aan te bieden is de evolutie van de kinderen makkelijker te volgen.