foto in de kijker

Rode Neuzendag kleuter

Rode Neuzendag lager

Personeel

Heeft jouw peuter nog nood aan een middagdutje?
Dan kan hij of zij mee met de opvangmoekes naar het slaapklasje.
Klik voor meer info
.

Voor meer info over inschrijven op onze school:

Klik hier.

Niet te vergeten: woensdag = fruitdag!

CORONAVIRUS

Voorzichtig zijn we ons aan het voorbereiden om opnieuw te starten met lesgeven aan alle klassen.

Als ouder ontvangt u de correct info voor uw kind via mail, gelieve deze goed te lezen. De tijdstippen voor brengen en afhalen zijn verschillend per groep.

Wat betekent dit voor onze school?

In- en uitverkeer voor onze school gebeurt via de blauwe poort, Statiestraat 38, het officiële adres. 

  • De gele poort (kant Markstraat) blijft tijdens de lesuren op slot. Ingang voor kinderen tussen 8u30-9u.
  • De gele poort wordt als extra uitgang geopend tussen 14u55 en 15u40.
  • De blauwe poort (kant Statiestraat) is tijdens de lesuren op slot.
  • De toegang naar de school toe wordt beperkt voor iedereen die er niet strikt noodzakelijk moet zijn.

Moet u dringend op school zijn tijdens de lesuren? U kunt aanbellen aan de blauwe poort en het secretariaat doet deze voor u open.

 

Wanneer kan uw kind gebracht of opgehaald worden?

De blauwe poort is op volgende tijdstippen geopend:

  • 7u-8u30
  • aangepast middagopening
  • 15u35-17u45
  • Op woensdag : 7u-8u30 en 11u25-13u

 

We vragen jullie om deze uren naar veiligheid, hygiëne en werking toe te respecteren.

 

Hoe brengt u uw kind naar school?

Zet uw kind af ter hoogte van de Statiestraat 38 als uw kind de weg alleen kan vinden. Kan uw kind dit nog niet? Breng uw kind dan tot aan de afsluiting op de speelplaats.

Hou het afscheid kort, blijf zelf niet op de speelplaats, draag een mondmasker indien mogelijk.

Kinderen wassen hun handen bij het binnenkomen in de opvang / op de school. Dit kan aan de opvangruimte, in de opvangruimte of in de toiletten zijn.

 

Hoe haalt u uw kind op?

Ga zelf niet het schoolgebouw binnen.

Via mail hebt u de mogelijkheden tot ophalen ontvangen. Dit verschilt per niveau. Probeer dit zo goed als mogelijk te respecteren.

 

Wat als uw kind ziek wordt op school?

Uw kind wordt onmiddellijk afgezonderd van de groep en opgevangen in het secretariaat. U wordt opgebeld om uw kind zo snel mogelijk te laten ophalen.

U kunt dit doen door aan te bellen aan de blauwe poort, Statiestraat 38.

 

Wat kan je als ouder doen? 

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind zoals koorts, hoesten, grieperig gevoel … Als die optreden, neem je contact op met de huisarts. We vragen met aandrang om geen zieke kinderen/leerlingen naar school te sturen.

 

Meer informatie?