foto in de kijker

Rode Neuzendag kleuter

Rode Neuzendag lager

Personeel

Heeft jouw peuter nog nood aan een middagdutje?
Dan kan hij of zij mee met de opvangmoekes naar het slaapklasje.
Klik voor meer info
.

Voor meer info over inschrijven op onze school:

Klik hier.

Niet te vergeten: woensdag = fruitdag!

CORONAVIRUS

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en kwetsbare groepen te beschermen.

Alle lessen worden geschorst, we blijven enkel de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders werkzaam zijn in de cruciale sectoren. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders. Bij de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie … We willen erop wijzen dat de opvang betekent dat er geen les gegeven wordt.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuws

Vanaf de week van 23/3 werken we niet meer met een inschrijfformulier, maar met inschrijven via een mail aan de directeur van de school. 

De opvang is enkel voor ouders die geen opvang hebben én werken in de zorg of in andere cruciale beroepen (politie, veiligheid, voedselvoorziening...)

Graag per week inschrijven, ten laatste op vrijdag 20/3 voor de week van 23/3 : geert.vantyghem@sint-rembert.be

 

Wat betekent dit voor onze school?

Alle in- en uitverkeer voor onze school gebeurt via de blauwe poort, Statiestraat 38, het officiële adres. Tijdelijk wordt dit de enige toegang voor onze school. Alle andere toegangen zijn op slot.

  • De gele poort (kant Markstraat) blijft altijd op slot.
  • De blauwe poort (kant Statiestraat) is tijdens de lesuren op slot.
  • De toegang naar de school toe wordt beperkt voor iedereen die er niet strikt noodzakelijk moet zijn.

Moet u dringend op school zijn tijdens de lesuren? U kunt aanbellen aan de blauwe poort en het secretariaat doet deze voor u open.

 

Wanneer kan uw kind gebracht of opgehaald worden?

De blauwe poort is op volgende tijdstippen geopend:

  • 7u-8u30
  • 11u35-11u45
  • 12u55-13u10
  • 15u35-17u45
  • Op woensdag : 7u-8u30 en 12u05-13u

 

We vragen jullie om deze uren naar veiligheid, hygiëne en werking toe te respecteren.

 

Hoe brengt u uw kind naar school?

Zet uw kind af ter hoogte van de Statiestraat 38 als uw kind de weg alleen kan vinden. Kan uw kind dit nog niet? Breng uw kind dan naar de opvang/speelplaats.

Gelieve de opvangruimte niet binnen te gaan, neem afscheid aan de deur of poort.
Hou het afscheid kort, blijf zelf niet op de speelplaats of aan de deur staan.

Kinderen wassen hun handen bij het binnenkomen in de opvang / op de school. Dit kan aan de opvangruimte, in de opvangruimte of in de toiletten zijn.

 

Hoe haalt u uw kind op?

Net na het belsignaal…

Blijf wachten op uw kind onder het afdak aan de poort. (kant Statiestraat). Uw kind kom ofwel zelfstandig ofwel met begeleiding tot bij u.

Ga zelf niet het schoolgebouw binnen om uw kind op te halen.

Tijdens de opvang…

Ga naar de opvangklas en tik op het raam. De opvangmoeke stuurt uw kind naar buiten tot bij u.

 

Wat als uw kind ziek wordt op school?

Uw kind wordt onmiddellijk afgezonderd van de groep en opgevangen in het secretariaat. U wordt opgebeld om uw kind zo snel mogelijk te laten ophalen.

U kunt dit doen door aan te bellen aan de blauwe poort, Statiestraat 38.

 

Wat kan je als ouder doen? 

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind zoals koorts, hoesten, grieperig gevoel … Als die optreden, neem je contact op met de huisarts. We vragen met aandrang om geen zieke kinderen/leerlingen naar school te sturen.

 

Meer informatie?  

 

Info vanuit de gemeente Lichtervelde :

Opvang De Duiventil blijft open zoals gewoonlijk.  De mensen van de Duiventil halen de kinderen ook op zoals gewoonlijk.

Op de website van de gemeente is ook de nodige info te vinden wat het al of niet open zijn van de openbare diensten betreft.