foto in de kijker

Rode Neuzendag kleuter

Rode Neuzendag lager

Personeel

Heeft jouw peuter nog nood aan een middagdutje?
Dan kan hij of zij mee met de opvangmoekes naar het slaapklasje.
Klik voor meer info
.

Voor meer info over inschrijven op onze school:

Klik hier.

Niet te vergeten: woensdag = fruitdag!

CORONAVIRUS

Sinds dinsdag 2 juni mogen we alle kleuters weer op school ontvangen, op vrijdag 5 juni is er een pilootdag voor de kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar. Vanaf maandag 8 juni verwachten we alle kinderen terug op school. Dit vraagt om een nieuwe planning voor alle klassen.

De lestijden zijn niet voor iedere groep hetzelfde om de regels rond social distancing te kunnen respecteren. We vragen dan ook om deze tijdstippen op te volgen.

Voorschoolse en naschoolse opvang

  • Toegang via de blauwe poort
  • Van 7u-8u30, ophalen of naar huis gaan van 15u40-17u45.
    Op woensdag van 12u05-13u.

Kleuterafdeling: ingang altijd via blauwe poort

Kleuters kunnen gebracht worden tussen 8u15 en 8u45. U kunt uw kind ’s middags ophalen om 11u40 en terugbrengen tussen 12u55 en 13u10.  ’s Avonds worden de kleuters opgehaald tussen 15u20 en 15u35 onder het afdak aan de blauwe poort. (Aangepast indien uw kind broer(s) of zus(sen) heeft in de lagere afdeling.)

Op woensdag kan u uw kind ophalen tussen 11u20 en 11u40. (Tussen 11u40 en 12u05 indien uw kind broer(s) of zus(sen) heeft in de lagere afdeling.)
Er is dan nog naschoolse opvang voorzien tot 13u.

Indien uw kind een broer of zus heeft in de lagere afdeling, vragen we u om de juf via mail te laten weten wanneer u uw kleuter komt ophalen. We zorgen dan dat uw kleuter ook op dit tijdstip klaarstaat.

Lagere afdeling: kinderen brengen tot aan de schoolpoort

Blauwe poort open tot 9u, om 12u, om 12u55-13u en vanaf 14u55 (woensdag 11u40-13u)
Gele poort open tussen 8u30-9u en 14u55-15u40 (woensdag 11u40-12u15)

Kinderen van de lagere school kunnen gebracht worden tussen 8u30 en 9u.

Vanaf 8u30 kan uw kind naar de klas, de lessen starten om 9u.
Kinderen van het eerste leerjaar kunnen naar huis om 14u55, op woensdag om 11u40.
Kinderen van het tweede leerjaar kunnen naar huis om 15u, op woensdag om 11u45.
Kinderen van het derde leerjaar kunnen naar huis om 15u05, op woensdag om 11u50.
Kinderen van het vierde leerjaar kunnen naar huis om 15u10, op woensdag om 11u55.
Kinderen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen naar huis om 15u20, op woensdag om 12u05.

’s Avonds worden de leerlingen van het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar terug in de klas opgevangen tot 15u35.

Algemene afspraken

Mijn kind gaat over de middag naar huis. We proberen dit, zeker voor de lagere afdeling, uit veiligheidsoverwegingen zoveel mogelijk te vermijden.
Gelieve de klasjuf van de lagere afdeling via mail te verwittigen indien dit zo is. De kinderen van de lagere afdeling eten in de klas, de poorten gaan niet helemaal open.

Personen die niet binnen de gebouwen aanwezig moeten zijn, worden uit de gebouwen geweerd.

Als ouder mag je de school binnen tot aan de afsluiting. Vanaf daar kan uw kind het alleen of wordt het geholpen door een opvangmoeke of juf.

Als de poort gesloten is, bel op het nummer 051 72 62 21. We proberen het binnen- en buitengaan tijdens de schooluren zoveel mogelijk te vermijden.

Als school kunnen wij momenteel geen voeding of drank aanbieden. Dit wil zeggen: geen choco/melk/fruitsap, geen warme maaltijden, geen soep, geen traktaten voor bvb verjaardagen. Wat uw kind op school eet of drinkt, brengt het zelf mee van thuis. Bedankt om dit na te leven.

Kinderen uit hetzelfde gezin mogen natuurlijk samen gebracht/opgehaald worden.

Van de ouders vragen wij:

  • de school te verlaten van zodra u uw kinderen bij u hebt,
  • het dragen van een mondmasker kunnen wij appreciëren,
  • respecteer anderen en uzelf door voldoende afstand te houden

Kleuterfietsen mogen geparkeerd worden onder het afdak aan de blauwe poort, fietsen van de lagere afdeling worden door de kinderen zelf in de fietsenberging geparkeerd en uitgehaald.