foto in de kijker
Verkeer op school 2020

Klaar voor de start !

Rode Neuzendag kleuter

Rode Neuzendag lager

Personeel

Heeft jouw peuter nog nood aan een middagdutje?
Dan kan hij of zij mee met de opvangmoekes naar het slaapklasje.
Klik voor meer info
.

Voor meer info over inschrijven op onze school:

Klik hier.

Niet te vergeten: woensdag = fruitdag!


1 september 2020
We streven naar een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het risico op besmetting proberen in te dijken.

 

 

De overheid werkte enkele scenario’s uit in verschillende niveaus.

 • Code groen: NUL RISICO
 • Code geel: LAAG RISICO
 • Code oranje: MATIG RISICO
 • Code rood: HOOG RISICO

Minister Weyts besliste dat we in code geel mogen starten.

CODE GEEL! Een laag risico, dus. Maar, wat houdt dit precies in voor onze school?   

 • Alle kinderen komen naar school.  De ouders en alle externe bezoekers dragen verplicht een mondmasker bij het betreden van de school.  We vragen om na het afzetten van uw kind niet langer dan nodig op school te blijven en rekening te houden om zoveel als mogelijk de nodige afstand van elkaar te houden. 
 • We hanteren de normale openingsuren van de school. (van 8.30u-11.40u en 13.10u-15.35u; op woensdag van 8.30u – 12.05u)
 • Tevens is er de normale ochtend- en avondopvang (7u-8.15u en 16u-17.45u) (middagopvang op woensdag tot 13u)
 • Het slaapklasje voor de peuters gaat terug door.
 • De ‘zachte landing’ bij de startende peuters gaat terug door mits dragen van mondmasker voor de ouder en lkr.
 • Er wordt 100% les gegeven in de klas. Goed nieuws, dus!
 • Extra handhygiëne!
  • Bij het binnenkomen van de klas, na speeltijd en ’s middags voor de maaltijd.
  • Na toiletbezoek.
  • Na het hoesten, snuiten of niezen.
 • In de klaslokalen wordt er voldoende afstand bewaard tussen de leerkracht en de kinderen en tussen de leerkracht en andere volwassenen. De leerkrachten dragen hun mondmasker, wanneer de afstand niet gegarandeerd kan worden. Tussen de kinderen onderling is dit niet nodig.
 • In de klaslokalen mogen de kinderen opnieuw op de normale manier aan hun bank zitten.
 • Lokalen worden extra verlucht. Indien het weer dit toelaat worden de schooldeuren open gelaten en kan er met de deuren open les worden gegeven.
 • De speeltijden gaan opnieuw door volgens de normale werking.
 • Er is terug melk- en chocobedeling.
 • Bij verjaardagen mag een stukje fruit of voorverpakte koek of cake. (niet zelfgebakken cake, koek)
 • Het zwemmen voor de lagere afdeling gaat opnieuw door. In het zwembad van Lichtervelde zorgt men er voor dat dit kan doorgaan op een veilige manier.
 • Het blijft de bedoeling dat ouders niet langer op school blijven dan nodig is.
 • Aan de inkomdeuren staat voor externe bezoekers, leveranciers,… handgel om de handen te ontsmetten. Het dragen van een mondmasker is voor bezoekers verplicht.
 • De kinderen eten over de middag opnieuw in de eetzalen. Er is opnieuw warme maaltijd mogelijk.
 • Er wordt opnieuw studie georganiseerd voor de leerlingen vanaf het 3de leerjaar.
 • Uitstappen kunnen doorgaan. De regels worden toegepast zoals die in de brede samenleving gelden. (handhygiëne, mondmaskers, …)
 • En niet te vergeten:

Zieke kinderen blijven thuis.

Wanneer kinderen ziek worden op school, worden de ouders meteen gecontacteerd om hen af te halen. De kinderen met COVID-symptomen worden uit de klas gehaald en in een apart lokaal gezet tot de ouders hen opgehaald hebben.

We hopen jullie met bovenstaande info voldoende te informeren.

Indien er vragen of onduidelijkheden zijn, laat het nooit ons te contacteren voor meer uitleg.