foto in de kijker
Verkeer op school 2020

Klaar voor de start !

Rode Neuzendag kleuter

Rode Neuzendag lager

Personeel

Heeft jouw peuter nog nood aan een middagdutje?
Dan kan hij of zij mee met de opvangmoekes naar het slaapklasje.
Klik voor meer info
.

Voor meer info over inschrijven op onze school:

Klik hier.

Niet te vergeten: woensdag = fruitdag!


28 september - 2 oktober

Weekoverzicht: 
MEDEDELINGEN

Vanaf 1 oktober start de sensibiliseringsperiode betreffende de preventieve fietscontroles.  De politie vraagt aan alle ouders om de fiets van uw kind(eren) na te zien en speciaal op de verlichting van de fiets te letten zodat de leerlingen gezien worden in het verkeer als straks de donkere dagen er terug aankomen.  Alvast dank voor uw medewerking.

 

AGENDA

Maandag 28 september

In de namiddag zwemmen voor de tweede-, vierde- en zesdeklassers.

16.40u-17.40u  Start van het gevarieerd bewegingsaanbod  ‘Multimove’ in de turnzaal van onze school. Dit voor onze leerlingen van het  1ste, 2de en 3de leerjaar. Inschrijven kan nog steeds via de website van de gemeente > vrije tijd>sport>aanbod>Multimove

 

Dinsdag 29 september /

Woensdag 30 september /

Donderdag 1 oktober

20u  Eerste vergadering van het nieuwe werkjaar voor de leden van onze Ouderraad in de Vlotzaal.

 

Vrijdag 2 oktober

10.25u  Maandopening met Marja en Dannie. Zij stellen het maandthema ‘aardig doen’ voor aan onze leerlingen. Maandslogan wordt ‘Jij verdient een pluim.’.

 

Zondag 4 oktober

11u Vormselviering in de kerk van St.-Jacobus. (uitgestelde viering van april vorig schooljaar)

 

VOORUITBLIK

Maandag 12 okt. HUP-activiteit voor onze 1ste leerjaren en 3de kleuterklassen.  We trekken samen naar het bos!

Dinsdag 13 okt. uitstap voor onze 6des naar het Memorial Museum Passchendaele, Spoorlijn 64, Tyne Cot Cemetrery en het Deutscher Soldatenfriedhof te Langemark ter herinnering aan WOI.

Vrijdag 16 oktober is er de schoolactie van 11.11.11. op onze school.  Thema is ‘Changemakers’ waarbij men ‘mensen die voor verandering zorgen’ wil in de kijker zetten.

Woensdagnamiddag 21 oktober zijn er onze oudercontacten rond ‘welbevinden en betrokkenheid’ voor alle kinderen van onze school.

Pedagogische studiedagen 2020-2021

vrijdag 20 november 2020

Facultatieve vrije dagen 2020-2021

Vrijdag 19 maart ’21 en maandag 3 mei '21

OPENKLASMOMENT VOOR OUDERS waarvan hun peuter/kleuter INGESCHREVEN IS OP ONZE SCHOOL en OP DE EERSTVOLGENDE INSTAPDAG naar school komen in 2020-2021

Woensdag

28 oktober ‘20

9.20u-10.10u

Instapdag 9 nov.’20 na herfstvak.

Woensdag

9 december ‘20

9.20u-10.10u

Instapdag 4 jan.’21 na kerstvak.

Woensdag

27 januari ‘21

9.20u-10.10u

Instapdag 1 febr.’21

Woensdag

10 februari ‘21

9.20u-10.10u

Instapdag 22 febr. ’21 na krokusvak.

Woensdag

31 maart ‘21

9.20u-10.10u

Instapdag 19 apr. ’21 na paasvak.

Woensdag

12 mei ‘21

9.20u-10.10u

Instapdag 17 mei ’21 na OLHHV

Woensdag

23 juni ‘21

9.20u-10.10u

Instapdag 1 sept. ’21 na grote vak.

Alle nieuwe ouders met hun peuter of kleuter alvast van harte welkom!

Lukken deze data niet dan kan u steeds een afspraak maken om op een ander moment de school te bezoeken. Tel. : 051/72 62 21 of tvlot@sint-rembert.be

Tijdens dit klasmoment krijgt u de kans om uitgebreid met de juf te praten terwijl uw peuter rustig zijn klasje kan verkennen.

 

Data Vormsel en Eerste Communie 2020 te Lichtervelde (uitgestelde data van ’19-’20)

Eerste Communie 2020

Zondag 18 oktober 2020 om 11u

Vormsel 2020

Zondag 4 oktober 2020 om 11u

 

Data Vormsel en Eerste Communie 2021 te Lichtervelde

Eerste Communie 2021

Zondag 9 mei 2021

Vormsel 2021

Zondag 25 april 2021