foto in de kijker

Rode Neuzendag kleuter

Rode Neuzendag lager

Personeel

Heeft jouw peuter nog nood aan een middagdutje?
Dan kan hij of zij mee met de opvangmoekes naar het slaapklasje.
Klik voor meer info
.

Voor meer info over inschrijven op onze school:

Klik hier.

Niet te vergeten: woensdag = fruitdag!

25 november - 29 november

Weekoverzicht: 

MEDEDELING KOEKJESVERKOOPACTIE

Woensdag 27 nov. vanaf 11.15u tot 13u kunnen de aangekochte koekjes van onze koekjesverkoopactie georganiseerd door onze ouderraad, afgehaald worden in de Vlotzaal.  Alvast bedankt voor uw steun.

 

AGENDA  

Maandag 25  november

In de namiddag zwemmen voor de tweede-, vierde- en zesdeklassers.

 

Dinsdag 26 november

16u personeelsvergadering voor het kleuterteam.

 

Woensdag 27 november

Vandaag stagiairs 1BALO Vives op bezoek in de lagere afdeling.

Koekjesverkoopactie ouderraad:  vanaf 11.15u tot 13u kunnen de aangekochte koekjes opgehaald worden in de Vlotzaal.  Indien mogelijk graag plastieken zakje meebrengen.

 

Donderdag 28 november

16u Personeelsvergadering lagere afdeling.

 

Vrijdag 29 november /

 

VOORUITBLIK

Woensdagvoormiddag 4 dec. komt Sinterklaas naar onze school voor de kleuterafdeling.

Dit schooljaar verwelkomen wij om 9u de Sint aan OC De Schouw. We trekken dan gezamenlijk naar de school en voeren dan op de lagere speelplaats een welkomstdansje uit voor Sint.

Donderdagvoormiddag 5 dec. komt de Sint naar de lagere afdeling. 

Maandag 9 t.e.m. woensdag 11 dec. sportweek voor onze eerste leerjaren.

Woensdag 18 december in de namiddag rapportbespreking voor de lagere afdeling (2de tot en met 6de leerjaar) met hierbij aansluitend onze ‘Kerstmarkt’ georganiseerd door de leden van onze ouderraad ‘De Koepel’ in samenwerking met de leerlingen vijfde- en tweede leerjaar en 2de kleuterklassen.

Vrijdag 20 dec. om 10.45u is er de Kerst gebedsviering voor de lagere afdeling in de kerk.

Dit schooljaar verzorgt het CLB één infoavond voor ouders van leerlingen 6e leerjaar m.b.t. de overstap naar het Secundair Onderwijs.  Deze gaat door op: maandagavond 3 februari ‘20 om 19.30u in CC De Brouckère te Torhout.  Inschrijven zal kunnen vanaf 6 januari ’20.  Meer info volgt nog via ouderbrief.

 

Facultatieve vrije dagen 2019-2020

maandag 4 mei 2020 en dinsdag 2 juni 2020

 

OPENKLASMOMENT VOOR OUDERS waarvan hun peuter/kleuter INGESCHREVEN IS OP ONZE SCHOOL en OP DE EERSTVOLGENDE INSTAPDAG naar school komen in 2019-2020

Woensdag

11 december ‘19

8.30u-9.20u

Instapdag 6 jan.’20 na kerstvak.

Woensdag

15 januari ‘20

8.30u-9.20u

Instapdag 3 febr.’20

Woensdag

19 februari ‘20

8.30u-9.20u

Instapdag 2 ma. ’20 na krokusvak.

Woensdag

25 maart ‘20

8.30u-9.20u

Instapdag 20 apr. ’20 na paasvak.

Woensdag

13 mei ‘20

8.30u-9.20u

Instapdag 25 mei ’20 na OLHHV

Woensdag

24 juni ‘20

8.30u-9.20u

Instapdag 1 sept. ’20 na grote vak.

Alle nieuwe ouders met hun peuter of kleuter alvast van harte welkom! Lukken deze data niet dan kan u steeds een afspraak maken om op een ander moment de school te bezoeken. Tel. : 051/72 62 21 of tvlot@sint-rembert.be  Tijdens dit klasmoment krijgt u de kans om uitgebreid met de juf te praten terwijl uw peuter rustig zijn klasje kan verkennen.

 

Data Vormsel en Eerste Communie 2020 te Lichtervelde

Eerste Communie 2020

Zondag 17 mei 2020 om 11u (definitief)

Vormsel 2020

Zondag 26 april 2020 om 10u (definitief)

 

Data Vormsel en Eerste Communie 2021 te Lichtervelde

Eerste Communie 2021

Zondag 9 mei 2021

Vormsel 2021

Zondag 25 april 2021