foto in de kijker
Verkeer op school 2020

Klaar voor de start !

Rode Neuzendag kleuter

Rode Neuzendag lager

Personeel

Heeft jouw peuter nog nood aan een middagdutje?
Dan kan hij of zij mee met de opvangmoekes naar het slaapklasje.
Klik voor meer info
.

Voor meer info over inschrijven op onze school:

Klik hier.

Niet te vergeten: woensdag = fruitdag!


25 januari - 29 januari

Weekoverzicht: 
AGENDA

Maandag 25 januari

In de namiddag zwemmen voor de 1ste , 3de en 5de leerjaren.

 

Dinsdag 26 januari

10.25u HUP-activiteit voor onze 3de kleuters en 1ste leerjaren.

 

Woensdag 27 januari /

Donderdag 28 januari / Gedichtendag in kleuter- en lagere afdeling

In alle klassen wordt vandaag aandacht besteed aan deze poëtische dag rond het thema ‘samen’. 

 

Vrijdag 29 januari /

 

MEDEDELING

Beste ouder,

Omwille van de huidige coronapandemie vragen wij met aandrang dat de kinderen tijdig op school aankomen.  De ingangspoorten zijn open van 7u tot 8.30u.  Daarna worden ze gesloten.

Indien u toch bij uitzondering te laat komt, kan u telefonisch contact opnemen op nr. 051/72 62 21.  Dit nr. hangt ook uit aan de poorten.  De blauwe ingangspoort wordt dan open gedaan en onze secretaresse zal uw kind naar de klas begeleiden.

’s Middags gaan de poorten open om 11.30u tot 11.50u en van 12.55u tot 13.10u.

’s Avonds zijn de schoolpoorten terug open vanaf 15.30u tot 17.45u.

Dank alvast voor uw begrip en medewerking.

Directie en schoolteam

 

VOORUITBLIK

De data openklasmomenten voor ouders van nieuwe peuters vervallen momenteel wegens de coronamaatregelen.  Verdere info krijgt u via onze peuterjuf Faye Plyson.

Donderdag 28 jan. is er gedichtendag op school.  Er wordt die dag in elke klas een activiteit uitgewerkt rond het thema ‘samen’.

Tussen 1 en 12 februari zijn er digitale oudercontacten voor de lagere afdeling. U kreeg hiertoe in uw mailbox op vrijdag 15 januari de nodige info om hiervoor in te schrijven.

Vrijdag 12 februari is er geen carnavalstoet maar er wordt per klas voor de kinderen een alternatief uitgewerkt. Alle kinderen mogen alvast verkleed, zoals andere jaren, naar school komen.  Die middag zijn er gewone maaltijden zoals op de andere dagen van de week.

Krokusvakantie vanaf zaterdag 13 februari t.e.m. zondag 21 februari ’21.

 

Facultatieve vrije dagen 2020-2021

Vrijdag 19 maart ’21 en maandag 3 mei '21

 

Data Vormsel en Eerste Communie 2021 te Lichtervelde

Eerste Communie 2021

Zondag 9 mei 2021 om 9u

Vormsel 2021

Zondag 25 april 2021