foto in de kijker
Verkeer op school 2020

Klaar voor de start !

Rode Neuzendag kleuter

Rode Neuzendag lager

Personeel

Heeft jouw peuter nog nood aan een middagdutje?
Dan kan hij of zij mee met de opvangmoekes naar het slaapklasje.
Klik voor meer info
.

Voor meer info over inschrijven op onze school:

Klik hier.

Niet te vergeten: woensdag = fruitdag!


11 november - 15 november

Weekoverzicht: 
MEDEDELING

Beste ouders,

In de week van 11 nov. krijgen jullie de rekening van oktober in jullie mailbox.

Fouten of opmerkingen hierover kunnen rechtstreeks naar de verantwoordelijke van de leerlingenfacturatie, Mevr. NANCY VANNESTE gemaild worden op: nancy.vanneste@sint-rembert.be . Let wel, het volledige bedrag dient steeds betaald te worden.  De eventuele correctie wordt pas de volgende maand door onze boekhouding in mindering gebracht.

Opvangbeurten worden ook vermeld op deze factuur.  Indien u details hiervan wenst, mag u deze altijd opvragen bij Mevr. Nancy (telefonisch, via mail of persoonlijk)

 

Woensdagnamiddag 6 november was er loopcross te Meulebeke. Hierbij de uitslag.  Uit het 1ste lj. werd Briek Allossery 13de en Jonas Hollez 28ste op 31 deelnemers. Uit het 3de lj. werd Marcel Devos 4de op 42 deelnemers.  Uit het 4de lj. werd Lies Maricou 15de op 33 deelnemers. Uit het 5de lj. werd Stan Goddyn 9de op 25 deelnemers.  Uit het 6de lj. werd Lune Allossery 17de, Hannah Masschaele 5de op 29 deelnemers.  Lomme Vandriessche 15de op 28 deelnemers. Aan alle lopertjes proficiat met hun sportieve prestatie.  Dank ook aan onze taxi-ouders voor het vervoer.

 

AGENDA

Maandag 11 november / Vrijaf voor alle kinderen.

Wapenstilstand’.  Om 10u is er de eucharistieviering in de kerk van Lichtervelde ter nagedachtenis van de burgerlijke en militaire oorlogsslachtoffers van beide wereldoorlogen.

 

Dinsdag 12 november

In de namiddag bezoeken onze derde-, vijfde- en eersteklassers de bib.

 

Woensdag 13 november

Deze voormiddag HUP-activiteit in het kader van onze integratie 3de kleuter en 1ste leerjaar.

 

Donderdag 14 november

10.30u  Maandopening in onze turnzaal met voorstelling van de maandthema’s “samen spelen en werken” en “een keuze maken” door onze spilfiguren ‘Marja en Dannie’. Slogan wordt ‘goede afspraken maken goede vrienden!’.

18u  Gedachteniswake in de St.-Jozefkapel te Torhout voor alle personeel van scholengroep Sint-Rembert.

 

Vrijdag 15 november

8.45u  Klasviering voor onze 5de leerjaren in de kerk te Lichtervelde.

 

VOORUITBLIK

Pedagogische studiedagen 2019-2020

vrijdag 22 november 2019

 

Facultatieve vrije dagen 2019-2020

maandag 4 mei 2020 en dinsdag 2 juni 2020

Woensdagvoormiddag 4 dec. komt Sinterklaas naar onze school voor de kleuterafdeling.

Donderdagvoormiddag 5 dec. komt de Sint naar de lagere afdeling. 

Maandag 9 t.e.m. woensdag 11 dec. sportweek voor onze eerste leerjaren.

Woensdag 18 december in de namiddag rapportbespreking voor de lagere afdeling (2de tot en met 6de leerjaar) met hierbij aansluitend onze ‘Kerstmarkt’ georganiseerd door de leden van onze ouderraad ‘De Koepel’ in samenwerking met de leerlingen vijfde- en tweede leerjaar en 2de kleuterklassen.

Vrijdag 20 dec. om 10.45u is er de Kerst gebedsviering voor de lagere afdeling in de kerk.

 

OPENKLASMOMENT VOOR OUDERS waarvan hun peuter/kleuter INGESCHREVEN IS OP ONZE SCHOOL en OP DE EERSTVOLGENDE INSTAPDAG naar school komen in 2019-2020

Woensdag

11 december ‘19

8.30u-9.20u

Instapdag 6 jan.’20 na kerstvak.

Woensdag

15 januari ‘20

8.30u-9.20u

Instapdag 3 febr.’20

Woensdag

19 februari ‘20

8.30u-9.20u

Instapdag 2 ma. ’20 na krokusvak.

Woensdag

25 maart ‘20

8.30u-9.20u

Instapdag 20 apr. ’20 na paasvak.

Woensdag

13 mei ‘20

8.30u-9.20u

Instapdag 25 mei ’20 na OLHHV

Woensdag

24 juni ‘20

8.30u-9.20u

Instapdag 1 sept. ’20 na grote vak.

Alle nieuwe ouders met hun peuter of kleuter alvast van harte welkom! Lukken deze data niet dan kan u steeds een afspraak maken om op een ander moment de school te bezoeken. Tel. : 051/72 62 21 of tvlot@sint-rembert.be  Tijdens dit klasmoment krijgt u de kans om uitgebreid met de juf te praten terwijl uw peuter rustig zijn klasje kan verkennen.

 

Data Vormsel en Eerste Communie 2020 te Lichtervelde

Eerste Communie 2020

Zondag 17 mei 2020 om 11u (definitief)

Vormsel 2020

Zondag 26 april 2020 om 10u (definitief)

 

Data Vormsel en Eerste Communie 2021 te Lichtervelde

Eerste Communie 2021

Zondag 9 mei 2021

Vormsel 2021

Zondag 25 april 2021